Ανακοίνωση

Αγαπητοί γονείς,

σας ενημερώνω ότι λόγω τραυματισμού θα απουσιάσω από τα καθήκοντά μου μέχρι και την Τρίτη, 10 Μαρτίου 2009. Η τάξη όμως εργάζεται κανονικά αφού η υπηρεσία έστειλε αναπληρώτρια εκπαιδευτικό στη θέση μου.

Κανονικά θα πραγματοποιηθεί και η επίσκεψη στο Κέντρο Προστασίας Θαλάσσιας Χελώνας ΑΡΧΕΛΩΝ, την Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2009. Έχω ενημερώσει τη διεύθυνση του σχολείου για τον αριθμό των παιδιών που έχουν ήδη φέρει χρήματα και υπεύθυνες δηλώσεις και η συνάδελφος που με αναπληρώνει θα τα συγκεντρώσει και από τα υπόλοιπα παιδάκια .

Επίσης σας παρακαλώ να προσέλθετε για ενημέρωση την Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2009, ώρα 13.30 αφού η προγραμματισμένη συνάντησή μας την προηγούμενη Πέμπτη ακυρώθηκε λόγω του ατυχήματός μου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ωρολόγιο Πρόγραμμα


Συνεργασία με τους γονείς: Την πρώτη Πέμπτη κάθε μήνα και ώρα 13.30