Αύριο πάλι μαζί

Θεού θέλοντος αύριο θα είμαστε και πάλι μαζί. Αν και για λίγες μέρες θα πρέπει να κρατάμε αποστάσεις ασφαλείας...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ωρολόγιο Πρόγραμμα


Συνεργασία με τους γονείς: Την πρώτη Πέμπτη κάθε μήνα και ώρα 13.30